”Vem ska bestämma över ditt livs slut?”

11 november 2019
Svenska Dagbladet

Inte ens den bästa tänkbara vården i livets slutskede kan hjälpa alla att slippa onödigt och svårt lidande. Därför behövs en lagändring för att ge möjlighet till assisterad dödshjälp för en liten grupp patienter, skriver Anna Rundcrantz, som skriver om sin fars livsslut.

Länk till ursprungsartikeln