Vi accepterar inte godtycke i vården

19 december 2019
Södermanlands Nyheter

DEBATT Det får inte finnas någon plats för godtycke i sjukvården. En stat ska inte tvinga någon att handla i strid mot sina djupaste övertygelser. Europadomstolen ger därför människor rätt att slippa göra värnplikt med vapen. Att av egen fri vilja genomgå en sjukvårdsutbildning, söka ett arbete och därefter som anställd vägra att vårda vissa patienter, det är något helt annat – lite som en lärare som inte vill undervisa i biologi enligt läroplanen eller en terapeut som inte vill ge terapi åt homosexuella. Dessa personer har all rätt till sin tro, sin övertygelse och sina tankar, men det är inte säkert att de går att förena med deras nuvarande arbeten.

Länk till ursprungsartikeln