”Vi barnmorskor och gynekologer är kritiska till Smers förslag”

28 februari 2019
Dagens Nyheter

Smers förslag riskerar att ge ett sämre omhändertagande och lägre patientsäkerhet för kvinnor som genomgår abort. Men de har även genomgripande konsekvenser för den komplexa vårdkedjan kring graviditet och förlossning, skriver Mia Ahlberg, Svenska barnmorskeförbundet och Eva Uustal,  Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Länk till ursprungsartikeln