Vi måste lyfta abortfrågan igen!

29 mars 2019
Dagen

Frågan om det ofödda barnets rätt till liv behöver återaktualiseras i kyrkorna i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln