”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”

23 november 2019
Svenska Dagbladet

Genombrott för tekniken med så kallade gensaxar ger nya möjligheter att förändra och byta ut delar av arvsmassan. Nu krävs en bred samhällelig debatt om etiska, legala och politiska implikationer, skriver forskare vid Lunds universitet.

Länk till ursprungsartikeln