”Vi tar kampen för kvinnors rättigheter”

10 november 2019
Svenska Dagbladet

Vi är djupt oroade över att rätten att fatta välgrundade beslut om den egna kroppen är hotad i många länder. Våra regeringar är fortsatt fast beslutna att arbeta tillsammans för kvinnors rättigheter, skriver fem nordiska biståndsministrar.

Länk till ursprungsartikeln