Abort förbjuds under coronakrisen

13 april 2020
Sveriges Radio

I USA har flera delstater tillfälligt förbjudit abort med hänvisning till att de medicinska resurserna ska koncentreras till det större vårdbehovet under coronakrisen. Men direktivet har mött motstånd på flera håll, och i Texas pågår nu en strid i delstatens domstolar.

Länk till ursprungsartikeln