Abortlagen och yrkesrollen viktiga frågor under barnmorskeutbildningen

02 januari 2020
Sveriges Radio

Abortlagen och yrkesrollen är något som 36 studenterna får ägna sig åt när utbildningen börjar på Mälardalens högskola efter årsskiftet. På senare år har aborter varit i fokus i den politiska debatten och nuvarande abortlag från 1974 har ifrågasatts.

Länk till ursprungsartikeln