Abortmotståndarna fick inte vägra kvinnor vård

15 mars 2020
Aftonbladet

Barnmorskan Ellinor Grimmark lyckas inte försvåra för Sveriges kvinnor att få göra abort. Det är ett strålande besked i en annars dyster nyhetsvecka. Fallet Grimmark har fått stor uppmärksamhet. Ellinor Grimmark var anställd som sjuksköterska och läste barnmorskeutbildningen med studielön från region Jönköping. Vid barnmorskeexamen 2014 meddelade hon dock att hon ville ha rätt att vägra utföra uppgifter som ingår i en barnmorskas yrkesroll.

Länk till ursprungsartikeln