Abortvägrande barnmorskors klagomål avvisas

12 mars 2020
Sveriges Radio

Abortvägrande barnmorskor får inte sin sak prövad i Europadomstolen. Deras klagomål om att de ska ha diskriminerats av Sverige avvisas helt av domstolen.

Länk till ursprungsartikeln