Ålder ska inte styra vem som får vård

15 april 2020
Aftonbladet

Enligt de etiska principerna för prioritering inom intensivvård i samband med Covid-19 pandemin ska biologisk ålder vara ett kriterium. Det finns dock inga kriterier för exakt biologisk ålder.

Länk till ursprungsartikeln