Äldre coronasjuka fick inte träffa läkare – ”vårdskandal”

26 november 2020
Världen idag

Många äldre på äldreboenden som drabbats av covid-19 har under pandemin inte fått någon individuell läkarbedömning. Inte ens en av tio har fått en bedömning av en läkare på plats.

Länk till ursprungsartikeln