Årets Nobelpris i kemi aktualiserar genredigeringens risker

08 oktober 2020
Katolskt magasin

Årets nobelprismottagare Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna hade varit förhandstippade för kemipriset i flera år. Deras upptäckt av den så kallade gensaxen har redan banat väg för en rad revolutionerande behandlingar, trots att genombrottet publicerades för mindre än tio år sedan. Samtidigt har många forskare – däribland nobelpristagarna själva – varnat för konsekvenserna om metoden missbrukas.

Länk till ursprungsartikeln