Åsikterna om eutanasi går kraftigt isär – ministeriet ser över lagstiftning för god vård i livets slutskede

12 oktober 2020
Svenska Yle

Väldigt många människor har suttit vid en anhörigs dödsbädd och fått se döden komma som en befrielse. Vi har alla rätt att dö, men vi får inte bestämma när. Åtminstone inte innan eutanasi blir legaliserat i Finland.

Länk till ursprungsartikeln