Åsiktskorridor hotar patientsäkerheten

14 augusti 2020
Barometern OT

Kvalitetsskillnader och komplikationer i den svenska abortvården kan inte analyseras eftersom det register som finns är bristfälligt. Bland annat registreras inte de aborter som utförs av barnmorskor.

Länk till ursprungsartikeln