Att vilja förbjuda abort är ett rimligt ställningstagande

09 oktober 2020
Dagen

Dagens ledarsida kommenterar nyligen en Expressenartikel om abortmotståndet i Sverige och nämner bland annat vår organisation MRO (Människorätt för ofödda).

Länk till ursprungsartikeln