Åtta gripna i ryskt surrogatmål

04 augusti 2020
Katolskt magasin

Åtta ryssar har gripits i vad som väntas bli landets första mål om surrogatmödraskap. Samtidigt rapporteras över tusen spädbarn vänta på de föräldrar som beställt dem, men som på grund av pandemin inte kan resa in i landet.

Länk till ursprungsartikeln