Även välvilja kan leda fel

05 mars 2020
Katolskt magasin

Artiklarna om Pride i skolan och vad som gör oss till man eller kvinna i Katolskt magasin nr 1/2020 toppar besökssiffrorna på Km:s hemsida med råge. Ämnet engagerar. I detta nummer publiceras den avslutande delen av syster Sofies reflektioner. Vi behöver förstå vår smärta, inte täcka över den, skriver hon. Och det är ingen tvekan om att smärtan i allra högsta grad kan vara konkret.

Länk till ursprungsartikeln