”Avgörande kunskap saknas kring dödshjälp”

31 oktober 2020
Svenska Dagbladet

En del debattörer vill se dödshjälp införd i svensk sjukvård som en medicinsk vårdåtgärd. Men att göra det genom en statlig utredning, när det saknas vetenskapliga data som beskriver metod och risker, är fel väg att gå, skriver flera debattörer.

Länk till ursprungsartikeln