Avslag för barnmorskor luktar politik

12 mars 2020
Världen idag

Torsdagen den 12 mars 2020 måste beskrivas som en sorgens dag för dem som värnar människovärdet och de mänskliga rättigheterna. När Europadomstolens besked till slut kom om de två svenska barnmorskorna som inte ville göra abort blev det ett skarpt avvisande av samtliga punkter i deras anmälan mot den svenska staten. Domstolens beslut är ytterligt sorgligt, av flera skäl. Givet det kraftfulla politiska trycket var det kanske ändå inte helt oväntat att Europadomstolen avslog barnmorskorna Ellinor Grimmarks och Linda Steens ansökan om skadestånd på grund av diskriminering av samvetsfriheten. Men juridiskt finns det ändå ett antal frågetecken.

Länk till ursprungsartikeln