Barnkonvention kan bädda för ny familjepolitik

07 januari 2020
Världen idag

Vid årsskiftet blev Barnkonventionen svensk lag, något som borde innebära radikala förändringar i svensk familje- och förskolepolitik. Det menar debattören Susanne Nyman Furugård som påpekar att konventionen bland annat slår fast att familjen är ”den grundläggande enheten i samhället”.

Länk till ursprungsartikeln