"Barnmorskans och sjuksköterskans år"

05 maj 2020
Västerbottens-Kuriren

Den 5 maj är Internationella Barnmorskedagen och i år har Världshälsoorganisationen (WHO) också utlyst 2020 som sjuksköterskans och barnmorskans år. Något att fira och uppmärksamma på lokal, nationell och global nivå.

Länk till ursprungsartikeln