Barnmorskorna begär resning i Europadomstolen

19 maj 2020
Katolskt magasin

Skandinaviska Människorättsjuristerna meddelar att de skickat in en resningsansökan till Europadomstolen gällande de två barnmorskemålen om samvetsfrihet i vården. Barnmorskornas juridiska företrädare menar att en av de tre domarna i målet var jävig.

Länk till ursprungsartikeln