Barnmorskorna ryter ifrån: "Utgångspunkten ska vara kvinnan"

13 augusti 2020
Sveriges Radio

Barnmorskeförbundet stämmer in i kritiken mot bristen på register över medicinska aborter i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln