Brister i beslut om att begränsa livsuppehållande behandling

23 mars 2020
Läkartidningen

Särskilt gäller det informationen till patient/närstående, visar läkarenkät.

Länk till ursprungsartikeln