”Bryt tabun kring folkökning och klimatet”

25 september 2020
Svenska Dagbladet

Klimatvinster av långsammare folkökning ignoreras nästan helt av forskare, media, och politiker. Vi uppmanar till integrering av befolkningsfrågan i klimatarbetet, skriver flera debattörer.

Länk till ursprungsartikeln