Claphaminstitutet: Barns rättigheter måste gå först vid assisterad befruktning

25 juni 2020
Altinget

Från och med i år är Barnkonventionen svensk lag. Vi måste låta barnets intresse komma före vuxnas önskemål, och det finns fortfarande många problem kring assisterad befruktning som inte blivit lösta. Det skriver tre företrädare för Claphaminstitutet.

Länk till ursprungsartikeln