Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats

15 december 2020
Läkartidningen

Regeringens och myndigheternas åtgärder för att skydda de äldre mot coronaviruset kom för sent och var otillräckliga, konstaterar Coronakommissionen. För att stärka äldreomsorgen föreslår kommissionen bland annat att kommuner ska kunna anställa egna läkare.

Länk till ursprungsartikeln