De första njurbytena mellan två skandinaviska länder är gjorda

15 juni 2020
Läkartidningen

Skandinavisk utvidgning av njurbytesprogrammet STEP.

Länk till urpsprungsartikeln