De vill totalförbjuda aborter – även vid våldtäkt och incest

20 september 2020
Expressen

Sjuksköterskan Johanna Byman vill förbjuda abort i Sverige och bemannar en jourlinje dit gravida kvinnor som överväger abort uppmanas ringa. Mats Selander jämför den svenska synen på foster med nazitysklands syn på judar – och visar bilder på döda foster för att vända opinionen. Benedicta Lindberg från Katolska kyrkan, som anser att abort är ”ett allvarligt moraliskt ont”, behöll sitt barn i magen trots att hon visste att det inte skulle överleva. Expressen har mött det svenska abortmotståndet – som är allt annat än ”lagom”.

Länk till ursprungsartikeln