Debatt: Frågan om dödshjälp bör avslås för alltid

11 augusti 2020
Dalarnas Tidningar

Återigen har debatten om dödshjälp blossat upp och det tycks som om en utredning kan bringa klarhet i frågan. Men osäkerhetsfaktorerna kring dödshjälp tycks nästintill oändliga och åsikterna går isär.

Länk till ursprungsartikeln