Debattinlägg: ”Värdigt slut på livet är viktigt – Utred läkarassisterat döende!”

25 juli 2020
Sydsvenskan

Patienternas inflytande stärks på område efter område inom vården. Det är märkligt att patientens vilja inte ska beaktas just när det gäller vård i livets slutskede. Det skriver Göran Hermerén, anställd av Lunds universitet som seniorprofessor i medicinsk etik.

Länk till ursprungsartikeln