Den goda vårdens normsystem kan fås att fungera tillsammans

25 maj 2020
Läkartidningen

I hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen [1, 2] står det att vårdgivaren ska tillhandahålla en god hälso- och sjukvård. Den goda hälso- och sjukvården är uppbyggd av två normsystem. Det ena – prioriteringsordningen – består av de etiska principerna om människovärde, behov och solidaritet samt ekonomisk effektivitet.

Länk till ursprungsartikeln