DN Åsikt. ”Surrogatmödrar riskerar att dö”

17 februari 2020
Dagens Nyheter

Förespråkarna för att tillåta surrogatmödraskap i Sverige bortser från en rad svåra etiska aspekter. I värsta fall kan ansvaret handla om en surrogatmamma som avlider, skriver socionomen Eva Botes.

Länk till ursprungsartikeln