DN Debatt Repliker. ”Skilj på prioriteringar, palliativ vård och eutanasi”

29 juni 2020
Dagens Nyheter

Läkaren Johnny Ludvigsson: Menar trossamfundens ledare att den personal och de läkare som ansvarar för äldreboenden medvetet låtit döda äldre människor?

Länk till ursprungsartikeln