Döden inom äldreomsorgen: ”De får den vård de behöver”

14 maj 2020
Världen idag

Att det i princip inte finns någon syrgas på särskilda boenden är inte orsaken till att många äldre har dött. Det menar Björn Eriksson sjukvårdsdirektör i Stockholm, men kan inte garantera att äldre inte avlidit på grund av att de vårdats på boenden i stället för på sjukhus.

Länk till ursprungsartikeln