Dödshjälp är fel väg att gå”

20 juli 2020
Dagens Nyheter

Riksförbundet DHR: Vi ser stora risker med en förändrad lagstiftning.

Länk till ursprungsartikeln