Dödshjälp för ingen – eller för alla?

27 oktober 2020
Världen idag

Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av dödshjälp för påtryckningar. Det skriver ett antal läkare och psykiater vid Claphaminstitutet och avfärdar bestämt idén om aktiv dödshjälp.

Länk till ursprungsartikeln