Dödshjälp för små barn införs i Nederländerna

15 oktober 2020
Katolskt magasin

Nederländernas regering har kungjort att man inom kommer att möjliggöra dödshjälp för svårt sjuka barn mellan ett och tolv års ålder.

Länk till ursprungsartikeln