Dödshjälp i Sverige – en rättighet eller ett etiskt och mänskligt dilemma?

10 september 2020
Sveriges Radio

I Sverige är dödshjälp inte tillåtet men efter några uppmärksammade fall har debatten blossat upp igen och nu finns det flera rättsfall som väntar på att få sina domar.

Länk till ursprungsartikeln