Domstol tar upp fall om diskriminering i engelsk abortlagstiftning

20 oktober 2020
Katolskt magasin

Domstolen för civila tvistemål i England och Wales, The Hight Court, kommer att ta ställning till om det är diskriminerande att landets abortlag tillåter abort ända fram till förlossningen när det gäller Downs syndrom.

Länk till ursprungsartikeln