Embryon ska lösa infertilitetsproblem

12 februari 2020
Svenska Dagbladet

Spanska forskare ska genmodifiera människoembryon för att studera infertilitet. Syftet är att ta reda på varför vissa embryon växer och blir livsdugliga foster medan andra slutar att utvecklas redan strax efter befruktningen. Men det är en mycket kontroversiell teknik.

Länk till ursprungsartikeln