En gnutta syrgas är inte för mycket begärt

20 maj 2020
Dagens Nyheter

Att många äldre som insjuknar i covid-19 inte ens kommer i fråga för syrgas är oacceptabelt. Alla – oavsett ålder – har rätt till åtminstone en individuell medicinsk bedömning.

Länk till ursprungsartikeln