Energi när den som bäst behövs

15 september 2020
Signum

Lidande hör till livet. Det är normalt och kan inte helt elimineras varken med hjälp av samhällspolitiska åtgärder, psykoterapi, läkemedel eller dylikt. Av den anledningen bör man undvika begreppet ”psykisk ohälsa”, det medför nämligen att lidandet betraktas som en sjukdom, något onormalt som inte borde finnas.

Länk till ursprungsartikeln