Erkänn att vården för äldre inte fungerar

12 juni 2020
Dagen

Geriatriken som specialitet måste ges en större roll och ökade resurser.

Länk till ursprungsartikeln