Ett brev från påven om abort: ”Kan man anlita mördare för at lösa problem?

02 december 2020
Vatican News

En argentinsk parlamentariker har fått ett handskrivet brev av påven Franciskus i vilken han tackar för deras arbete för det ofödda barnets liv i Argentina.

Länk till ursprungsartikeln