Europadomstolen nekar prövning för abortvägrande barnmorskor

12 mars 2020
Vårdfokus

Europadomstolen tar inte upp fallen med de två svenska barnmorskor som åberopat samvetsfrihet för att slippa utföra aborter. Beslutet var enhälligt.

Länk till ursprungsartikeln