Europadomstolen säger nej till barnmorskorna

12 mars 2020
Dagens Medicin

De båda barnmorskor som av religiösa skäl vägrar utföra aborter  och som inte fått fortsätta jobba vid svenska regioner, får inget gehör hos Europadomstolen.

Länk till ursprungsartikeln