Europadomstolens beslut i målen E.G. mot Sverige och L.S. mot Sverige

18 maj 2020
Regeringen

Fråga om besluten att neka klagandena anställning som barnmorskor, pga. att de vägrar att utföra aborter med hänvisning till sin tro, stod i strid med klagandenas rättigheter enligt artiklarna 9, 10 och 14 i Europakonventionen.

Länk till ursprungsartikeln