Extra stöd från Sida ska säkra tillgången till preventivmedel

15 april 2020
Dagens Nyheter

Sveriges biståndsmyndighet Sida kommer på grund av coronaepidemin att gå in med ett extra stöd för att säkra tillgången till abortutrustning och preventivmedel i södra och östra Afrika. Pengarna uppgår till 20 miljoner kronor.

Länk till ursprungsartikeln